Zakres usług

Nasza oferta skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Uwalniamy Państwa od ciężaru prowadzenia księgowości, gwarantując dyskrecję, terminowość, sumienność i rzetelność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przejmując na siebie ciężar kontaktów z urzędami oszczędzamy Państwa czas i pieniądze.

usługi księgowe

 • prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT-UE
 • deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT
 • sporządzanie plików JPK
 • rozliczanie nabycia i sprzedaży towarów z i do krajów spoza Unii Europejskiej
 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyprowadzanie dokumentów
 • rozliczenia roczne osób prywatnych
 • rozliczanie najmu prywatnego

doradztwo i rejestracja firm

 • pomoc w założeniu i rejestracji działalności gospodarczej
 • pomoc przy wyborze formy opodatkowania
 • pomoc przy wyborze formy prawnej działalności
 • pomoc w ramach istniejącej działalności
 • pomoc związana z optymalizacją obciążeń podatkowych i ZUS
 • reprezentowanie zleceniodawców w kontaktach z Urzędami Skarbowymi, ZUS, GUS

kadry i płace

 • przygotowywanie umów o pracę
 • obsługę umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło i inne)
 • sporządzanie wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę oraz sporządzanie świadectw pracy
 • sporządzanie listy płac
 • ewidencjonowanie urlopów
 • kontrolowanie terminów badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie kartotek pracowniczych
 • pełna obsługa w zakresie rozliczeń z ZUS (osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, sporządzanie raportów imiennych dla pracowników)
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1

pozostałe usługi biurowe i finansowe

 • sporządzanie zaświadczeń A1
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie wniosków do Urzędów Pracy
 • analiza finansowa
 • sporządzanie wniosków kredytowych dla banków i firm leasingowych
 • windykacja należności
 • sprawozdania do GUS